Miten tulla ekososiaaliseksi ihmiseksi

Vastine artikkelimme kritiikkeihin

Kirjoittajat

  • Antti Moilanen Kasselin yliopisto
  • Pentti Moilanen Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

ekososiaalinen kasvatus, ekososialisaatio, ekoindividuaatio, sivistys, poliittinen kasvatus

Abstrakti

Artikkelissa vastaamme kritiikkeihin, joita on kohdistettu aikaisempaan tutkimukseemme ekososialisaatiosta ja ekoindividuaatiosta uusina kasvatustieteellisinä käsitteinä. Artikkelissa tarkastelemme tutkimuksemme kritiikkejä sekä selvennämme siinä käyttämiämme käsitteitä ja sen argumentaation rakennetta. Lähteinä hyödynnämme ekososiaalisen kasvatuksen teoriaan liittyviä tutkimuksia sekä sivistysteoreettisen pedagogiikan perinteen teorioita ja malleja poliittisesta kasvatuksesta. Esitämme yhtäältä, että tutkimuksemme kritiikki on osittain perusteltua. Toisaalta väitämme, että kritiikki sisältää ongelmallisia piirteitä. Siksi allekirjoitamme edelleen kritiikkimme ekososialisaation ja ekoindividuaation käsitteistä. Muotoilemme johtopäätöksinä ehdotuksia ekososiaalisen kasvatus- ja sivistysteorian rakentamiseen.

Osasto
Vastineet

Julkaistu

2023-12-20

Viittaaminen

Moilanen, A., & Moilanen, P. (2023). Miten tulla ekososiaaliseksi ihmiseksi: Vastine artikkelimme kritiikkeihin. Kasvatus & Aika, 17(4), 104–111. https://doi.org/10.33350/ka.141543