Kirkon kuurojentyö kansanopetuksen kumppanina 1840-luvulta 1970-luvulle

Kirjoittajat

  • Liisa Rantala Itä-Suomen yliopisto

Abstrakti

Evankelis-luterilaisella kirkolla ja koululla oli kansanopetuksen varhaisista vaiheista lähtien tiivis yhteys. Kun niiden tehtävät 1860-luvulla eriytyivät toisistaan, kirkon vaikutusvalta kasvatuksen kentällä heikkeni. Kuurojen opetuksessa koulun ja kirkon suhde ja tehtävänjako olivat erilaisia kuin muun kansanopetuksen kohdalla. Mitkä seikat ovat vaikuttaneet tähän läheiseen suhteeseen ja millaisia muutoksia siinä voidaan havaita? Miltä osin kirkon ja kuurojenkoulun intressit ovat olleet yhdensuuntaiset, missä asioissa näiden toimijoiden näkemykset ovat poikenneet toisistaan?
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2011-12-01

Viittaaminen

Rantala, L. (2011). Kirkon kuurojentyö kansanopetuksen kumppanina 1840-luvulta 1970-luvulle. Kasvatus & Aika, 5(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68437