Ympäristöaiheiden tieteidenvälisyys yleissivistävän opetuksen haasteena aineenopettajien näkökulmasta

Kirjoittajat

  • Essi Aarnio-Linnanvuori Helsingin yliopisto

Abstrakti

Ympäristö on kompleksinen opetuksen aihe, joka ulottuu usean oppiaineen alueelle. Oppiaineittain järjestetty kouluopetus ei kuitenkaan automaattisesti tue tieteidenvälistä ajattelua. Kuvaan artikkelissani ympäristöaiheiden integroimista opetukseen sekä siihen liittyviä haasteita. Tarkastelen aihetta tieteidenvälisyyden ja kriittisen ajattelun käsitteiden kautta; historian, yhteiskuntaopin, uskonnon ja elämänkatsomustiedon aineenopettajien haastatteluiden avulla.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2016-06-01

Viittaaminen

Aarnio-Linnanvuori, E. (2016). Ympäristöaiheiden tieteidenvälisyys yleissivistävän opetuksen haasteena aineenopettajien näkökulmasta. Kasvatus & Aika, 10(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68622