Alakoulun arkea lasten kertomana

  • Iiris Kivioja Oulun yliopisto
  • Anna-Maija Puroila

Abstrakti

Kouluun liittyvää keskustelua käydään usein aikuisten kesken. Lasten näkemykset koulun arjesta ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tämän artikkelin keskiössä ovat lasten suunnittelemat ja toteuttamat, kouluympäristöön liittyvät pöytäteatteriesitykset. Tutkimuksen kohteena on, millaisia merkityksiä lapset liittävät koulun arkeen. Artikkelissa pohditaan myös taiteen ja kerronnallisen lähestymistavan yhdistämiseen liittyvää menetelmällistä potentiaalia lapsuudentutkimuksessa.
Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 1, 2017
Viittaaminen
Kivioja, I., & Puroila, A.-M. (2017). Alakoulun arkea lasten kertomana. Kasvatus & Aika, 11(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68704