Alakoulun arkea lasten kertomana

Kirjoittajat

  • Iiris Kivioja Oulun yliopisto
  • Anna-Maija Puroila

Abstrakti

Kouluun liittyvää keskustelua käydään usein aikuisten kesken. Lasten näkemykset koulun arjesta ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tämän artikkelin keskiössä ovat lasten suunnittelemat ja toteuttamat, kouluympäristöön liittyvät pöytäteatteriesitykset. Tutkimuksen kohteena on, millaisia merkityksiä lapset liittävät koulun arkeen. Artikkelissa pohditaan myös taiteen ja kerronnallisen lähestymistavan yhdistämiseen liittyvää menetelmällistä potentiaalia lapsuudentutkimuksessa.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-03-01

Viittaaminen

Kivioja, I., & Puroila, A.-M. (2017). Alakoulun arkea lasten kertomana. Kasvatus & Aika, 11(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68704