Ilon koodi: dialogisesti ja kulttuurisesti rakentuvat lasten ilon hetket päiväkotiarjessa

  • Satu Karjalainen Oulun yliopisto
  • Anna-Maija Puroila

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan lasten ilon hetkiä päiväkotiarjessa. Tutkimuksen kohteena ei ole ilon tunne yksilöllisenä kokemuksena vaan ihmisten välisissä suhteissa elävänä ja rakentuvana ilmiönä. Teoreettisia ja menetelmällisiä työkaluja ilon tutkimiseen haetaan Erwin Goffmanin kehysanalyysistä, Martin Buberin dialogisuusfilosofiasta ja kerronnallisuudesta. Artikkeli kuvaa lasten jaetun ilon moninaista ja kerrostuvaa luonnetta. Lasten ilo on sekä hetkittäin, dialogisesti muovautuvaa että kulttuuristen sääntöjen ja rutiinien sävyttämää.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 1, 2017
Viittaaminen
Karjalainen, S., & Puroila, A.-M. (2017). Ilon koodi: dialogisesti ja kulttuurisesti rakentuvat lasten ilon hetket päiväkotiarjessa. Kasvatus & Aika, 11(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68721