Oppia kirjoista. Systemaattinen katsaus suomalaisten perusopetuksen oppimateriaalien tutkimukseen

  • Ulla Karvonen
  • Liisa Tainio
  • Sara Routarinne

Abstrakti

Oppikirjat oheismateriaaleineen ovat kiinteä osa peruskoulun opettajien ja oppilaiden arkea, ja ne ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta myös tutkijoiden keskuudessa. Tässä artikkelissa esittelemme tuloksia systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta, jossa analysoimme 171 suomalaisessa perusopetuksessa käytettyihin oppi- ja työkirjoihin sekä opettajanoppaisiin liittyvää tieteellistä tutkimusta, jotka on julkaistu vuodesta 1970 vuoteen 2015 ulottuvalla ajanjaksolla. Tarkastelemme oppimateriaalitutkimuksissa käsiteltyjä aihepiirejä ja tutkimusten teoreettisia ja metodologisia lähestymistapoja sekä kokoamme yhteen niiden välittämää tietoa oppimateriaaleista. Tuloksemme osoittavat, että oppimateriaalien sisältöjä on tarkasteltu runsaasti eri näkökulmista käsin mutta oppimateriaalien käyttämistä käsittelevä tutkimus on huomattavasti vähäisempää. Pohdimmekin sitä, millaiset tekijät ovat edesauttaneet tutkimuskentän muotoutumista niin yksipuoliseksi lähestymistavoiltaan.

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 19, 2017
Viittaaminen
Karvonen, U., Tainio, L., & Routarinne, S. (2017). Oppia kirjoista. Systemaattinen katsaus suomalaisten perusopetuksen oppimateriaalien tutkimukseen. Kasvatus & Aika, 11(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68764