Matemaattis-loogisen rationaliteetin varjossa – Kriittinen ajattelu ja autonomia kasvatuksessa valistuksesta nykypäivään

Kirjoittajat

  • Perttu Männistö Jyväskylän yliopisto

Abstrakti

Tarkastelen tässä artikkelissa kriittisen ajattelun ja autonomisen toimijuuden kehittymistä valistuksen ajasta nykypäivään. Olen rajannut tarkasteluni pääosin eurooppalaiseen ajatteluun siitä syystä, että monet nykypäivän ihmisen ajattelutavoille ja toimijuuskäsityksille ominaiset piirteet ovat kehittyneet nimenomaisesti Euroopassa.

Artikkeli alkaa lyhyellä katsauksella valistuksen ajan keskeisiin ajatuksiin kriittisestä ajattelusta ja autonomisesta toimijuudesta. Tämän osion jälkeen siirryn sosiologian syntyhetkien kautta käsittelemään sitä, miten kriittinen ajattelu on kytketty autonomiseksi esitettyyn, talousrationaaliseen toimijuuteen kapitalistisen yhteiskunnan tarpeiden vuoksi. Tätä kulttuurihistoriallista prosessia tarkastelen tarkemmin Antonio Gramscin hegemonia-ajattelun avulla. Gramscin ajattelun avulla esitän artikkelissani, että se millaisia ajattelu- ja toimintatapoja arvostamme kunakin aikakautena on suurilta osin poliittis-historiallisesti tuotettua ja ne siirtyvät kulttuurin avulla ihmisille, kun niitä eletään todeksi omassa elämässä. Lopuksi Gramscin ajatusten pohjalta väitän, että nykyinen talousrationaalinen toimijuuskäsitys on sidottu sellaisiin kriittisen ajattelun taitoihin, joihin ei voida nähdä kytkeytyvän mahdollisuutta nähdä ja toimia toisin. Tämän vuoksi nykykasvatuksen keskeisiä tehtäviä olisi mielestäni istuttaa yksilöihin kyky toisinajatteluun ja -toimimiseen, ennen kuin nykyisten elämäntapojemme aiheuttamat ongelmat kasvavat niin valtaviksi, ettei niille voida enää yhtään mitään.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2018-03-19

Viittaaminen

Männistö, P. (2018). Matemaattis-loogisen rationaliteetin varjossa – Kriittinen ajattelu ja autonomia kasvatuksessa valistuksesta nykypäivään. Kasvatus & Aika, 12(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/69901