Opiskelijalähtöisyyttä arjen paineissa

Ammattiopettajien käsitykset oman työnsä hyvistä ja huonoista puolista uudistusten kaudella

  • Antti Maunu
Avainsanat: ammatillinen koulutus, ammatillisen koulutuksen reformi, laadullinen tutkimus, opettajuus, organisaatiomuutokset

Abstrakti

Analysoin artikkelissa 44 ammatillisen opettajan ja opiskelijahuollon työntekijän näkemyksiä siitä, mistä lähtökohdista he tekevät työtään ja mitä positiivisia ja negatiivisia puolia he työssään kokevat. Peilaan tuloksia meneillään olevan ammatillisen koulutuksen reformiin sekä aiempiin ammatillisen koulutuksen uudistuksiin. Analyysin perusteella ammatillisen koulutuksen työntekijät toimivat paljolti reformin tavoittelemien opiskelijalähtöisyyden, henkilökohtaisuuden ja osaamisperusteisuuden periaatteiden mukaan. Sen sijaan opettajien arkityön organisointi ei tue parhaalla tavalla opiskelijalähtöisen perustehtävän toteuttamista. Opettajien työnkuva on liian hajanainen ja täynnä muutoksia, jolloin opiskelijalähtöinen toiminta hukkuu muiden tehtävien sekaan. Myöskään oppilaitosorganisaatioiden johtamisen ei koeta tukevan riittävästi arjen työtä ja sen muutoksia. Analyysin valossa reformin toimeenpanon kynnyskysymykset liittyvät ensi sijassa opettajien arkityön organisointiin, mikä on havaittu myös aiempien uudistusten yhteydessä. Opettajille on syytä turvata riittävästi aikaa toteuttaa opiskelijalähtöistä perustehtäväänsä ja samalla toimeenpanna reformin muutoksia ilman, että työ ja arki hajoavat liiaksi. Artikkelin valossa eräs keino tämän toteuttamiseen on opetuksen tiimimuotoinen organisointi, mihin tarvitaan tukea myös oppilaitosorganisaatioilta.

 

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 24, 2020
Viittaaminen
Maunu, A. (2020). Opiskelijalähtöisyyttä arjen paineissa: Ammattiopettajien käsitykset oman työnsä hyvistä ja huonoista puolista uudistusten kaudella. Kasvatus & Aika, 14(1), 44–66. https://doi.org/10.33350/ka.76271