Muistoja sukupuolesta ja tunteista – lastentarhanopettajaopiskelijat kertovat lapsuudestaan

Kirjoittajat

  • Outi Ylitapio-Mäntylä Oulun yliopisto
  • Minna Uitto Oulun yliopisto

Avainsanat:

Kerronnallisuus, Lapsuus, Muistot, Sukupuoli, Tunteet

Abstrakti

Sukupuolta ja tunteita on harvoin tarkasteltu lapsuuden perhettä, sukua, ystäviä ja muita läheisiä ihmisiä käsittelevien muistojen pohjalta. Tutkimuskysymyksemme on, miten sukupuolesta ja tunteista kerrotaan lapsuutta koskevissa muistoissa. Tarkastelemme muistoja kerronnallisuuden kautta. Aineisto koostuu 31 lastentarhanopettajaopiskelijan opiskelun alussa kirjoittamista kirjoituksista. Analysoimme opiskelijoiden kirjoittamia muistoja temaattisesti ja kerronnan tapoja tarkastellen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, kuinka sukupuoli ja tunteet kietoutuvat muistoissa. Sukupuolesta kertominen jää paikoin dikotomisen naiseuden tai mieheyden esittelyn tasolle. Tunteita ja sukupuolta kerrotaan kulttuuristen mallikertomusten mukaisesti, mutta näitä malleja myös varioidaan. Muistoissa kuvataan, kuinka suhteissa lapsuuden tärkeisiin ihmisiin saatettiin ilmaista kulttuurisesti sopivia tunteita sen sijaan mitä itse asiassa tunnettiin. Muistot sukupuolesta ja tunteista kiinnittyvät vahvasti ruumiillisuuteen. Tutkimuksemme korostaa, miten muistojen avulla voidaan ymmärtää ajankohtaisia ilmiöitä, kuten sukupuolen ja tunteiden merkitystä kasvatuksen arjessa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2018-11-21

Viittaaminen

Ylitapio-Mäntylä, O., & Uitto, M. (2018). Muistoja sukupuolesta ja tunteista – lastentarhanopettajaopiskelijat kertovat lapsuudestaan. Kasvatus & Aika, 12(4), 22–36. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/76613