”Et olis sekaryhmät, unisex-pukuhuone ja et opettajia olis jotenkin perehdytetty asiaan”

Sateenkaarinuoret, koululiikunta ja liikuntaharrastukset

Kirjoittajat

  • Päivi Berg Jyväskylän yliopisto
  • Marja Kokkonen Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

koululiikunta, liikuntaharrastukset, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, sateenkaarinuoret

Abstrakti

Tarkastelemme sateenkaarinuorten kokemuksia syrjinnästä koululiikunnassa ja liikuntaharrastuksissa, heidän näkemyksiään koululiikunnan ja liikuntaharrastusten käytännöistä sekä heidän esittämiään keinoja koululiikunnan ja liikuntaharrastusten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Aineistona käytämme kymmenen 13–17-vuotiaan sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön kuuluvan nuoren haastatteluita. Analyysitapamme on outouttava luenta. Tarkastelemme koululiikunnan ja liikuntaharrastusten itsestään selvinä pidettyjä käytäntöjä sekä sateenkaarinuorten näissä konteksteissa kokemaa ja havaitsemaa oudoksuntaa. Jotkut nuoret eivät olleet kokeneet syrjintää koululiikunnassa ja liikuntaharrastuksissa, joidenkin kokemukset vaihtelivat ulossulkemisesta fyysiseen väkivaltaan. Ongelmatilanteet jakautuivat rakenteellisella tasolla liikuntatuntien ja -harrastusten sukupuolittavaan kieleen ja käytäntöihin, yksilötasolla näiden tilanteiden aiheuttamaan epämukavuuteen. Nuorten saadessa itse päättää, missä ryhmässä tai roolissa he liikuntatunteilla tai -harrastuksissa toimivat, oli osallistuminen haasteettomampaa. Nuorten mielestä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävät sukupuolittavan ilmaisun ja käytäntöjen välttäminen, sekaryhmät sekä syrjintään puuttuminen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-10-08

Viittaaminen

Berg, P., & Kokkonen, M. (2020). ”Et olis sekaryhmät, unisex-pukuhuone ja et opettajia olis jotenkin perehdytetty asiaan”: Sateenkaarinuoret, koululiikunta ja liikuntaharrastukset . Kasvatus & Aika, 14(3), 43–59. https://doi.org/10.33350/ka.87202