Sosiaalisen tuottamisen näkökulma tilaan kuvataidekasvatuksessa

Kirjoittajat

  • Heikki Heinonen

Avainsanat:

tila, tilan sosiaalinen tuottaminen, kuvataidekasvatus, installaatio

Abstrakti

Tämä kuvataidekasvatuksen tutkimuksen kenttään paikantuva artikkeli käsittelee tilan ja kuvataidekasvatuksen yhteyttä.1 Tila on yksi kuvataideopetuksen opetustilanteiden osatekijöistä, mutta myös keskeinen osa oppiaineen opetussubstanssia ja tapaa käsitteellistää opetusta. Usein tilaa käsitellään kuvataideopetuksessa tilan representaatioiden, kuten perspektiivipiirrosten kautta. Artikkelissa pohditaan, mitä tilan lähestyminen sosiaalisen tuottamisen kautta voisi tarjota kuvataidekasvatukselle. Kysymystä tarkastellaan toisin tekemisen ajatuksen avulla keskusteluttamalla keskenään erilaisia kuvataidekasvatuksen, taidehistorian, kasvatustieteiden ja filosofian antamia näkökulmia. Kuvataideopetuksessa tapahtuvaa koko opetusryhmän yhteisen installaation tekemistä käytetään esimerkkinä teoreettisissa pohdinnoissa. Installaation tapa haastaa kartesiolainen keskeisperspektiivi ja toisaalta yhdessä tehtävien installaatioiden hetkellisyys osoittautuvat kiinnostaviksi löydöiksi. Yhdessä tehtävän installaation prosessissa keskeisiä osatekijöitä ovat tila, aika ja sosiaalisuus. Artikkelissa esitetään, että yhdessä tehty installaatio on vertauskuvallinen agora eli tila, joka on työskentelyn alusta asti aidosti kaikkien osallistujien jakama. Agoraa ehdotetaan metaforaksi Marjo Räsäsen käyttämän silta-metaforan rinnalle kuvataidekasvatusta käsitteellistettäessä silloin, kun kyseessä on lineaarisuutta haastava tilaan, aikaan ja sosiaalisuuteen kiinnittyvä työskentely. 

1 Artikkeli pohjautuu kirjoittajan maisterin opinnäytetyöhön (2019).

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-03-18

Viittaaminen

Heinonen, H. (2022). Sosiaalisen tuottamisen näkökulma tilaan kuvataidekasvatuksessa. Kasvatus & Aika, 16(1), 85–97. https://doi.org/10.33350/ka.97284