Kirjoittajakutsu: Hoivan poliittinen talous

2021-04-08

Poliittinen talous -lehti julkaisee vuonna 2022 symposiumin aiheesta hoivan poliittinen talous. Kutsumme lehteen artikkeleita, katsauksia, puheenvuoroja, lektioita ja kirja-arvioita, jotka tarkastelevat hoivaa tai laajemmin sosiaalista uusintamista poliittisen talouden kysymyksenä.

Koronapandemia on osoittanut, että hoiva ja muu sosiaalinen uusintaminen kannattelevat yhteiskuntia, yhteisöjä ja kaikkea niiden toimintaa. Hoiva on välttämätöntä elämän säilymiselle. Kriisien ulkopuolella sekä palkatta kotitalouksissa että palkkaa vastaan markkinoilla tarjottava hoiva on kuitenkin usein näkymätöntä ja aliarvostettua. Sitä oletetaan olevan tarjolla rajattomasti ja ilmaiseksi tai ainakin mahdollisimman halvalla. Hoivaa tarjoavat usein naiset, maahanmuuttajat ja matalapalkkaisen julkisen sektorin työntekijät. Myös muu elämää ylläpitävä työ ja toiminta, kuten esimerkiksi ruuan tuotanto, jää yhteiskunnassa usein näkymättömiin eikä sen merkitystä taloudelle ja yhteiskunnalle nähdä.

Näkymättömyys koskee myös hoivan paikkaa poliittisen talouden tutkimuksen keskusteluissa, jotka keskittyvät usein taloudelliseen toimintaan julkisessa elämänpiirissä. Kuten feministisen poliittisen talouden tutkimus on osoittanut jo vuosikymmenien ajan, hoiva on paitsi merkittävä taloudellisen toiminnan muoto itsessään, myös kaiken muun taloudellisen toiminnan perusta. Hoivan ja sosiaalisen uusintamisen näkeminen osana talouden kokonaisuutta auttaakin ymmärtämään paremmin poliittista taloutta sekä tuottamaan vaihtoehtoja vallitseville taloutta koskeville ymmärryksille ja talouspolitiikalle.

Lehteen tarjottavat teoreettiset tai empiiriset tekstit voivat tarkastella esimerkiksi seuraavia aiheita:

  • Hoivaava talous ja hoiva tai sosiaalinen uusintaminen osana talouden kokonaisuutta
  • Hoiva palkallisena ja palkattomana työnä
  • Hoivapolitiikka ja hoivaan liittyvät diskurssit päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa
  • Hoivan markkinaistuminen, finansialisoituminen ja kriisit
  • Feministisen poliittisen talouden teorian näkökulmat hoivaan ja sosiaaliseen uusintamiseen ja hoivan ja sosiaalisen uusintamisen asemaa poliittisen talouden tutkimuksen kentällä
  • Hoivan ja sosiaalisen uusintamisen globaalit ja lokaalit kytkökset taloudelliseen eriarvoisuuteen.

Vaikka symposium keskittyy hoivaan, toivotamme tervetulleeksi myös sosiaalista uusintamista hoivaa laajemmin käsitteleviä tekstejä.

Lähetä ehdotuksesi tekstistä Poliittinen talous -lehden päätoimittajille Anna Elomäelle (anna.elomaki@tuni.fi) ja Hanna Ylöstalolle (hanna.ylostalo@utu.fi) tiistaihin 1.6.2021 mennessä.

Aikataulu:

Juttuideat 1.6.2021 (artikkeleista 300 sanan abstraktit, muista teksteistä ideat)
Artikkelien käsikirjoitukset 1.11.2021
Katsaukset, puheenvuorot, lektiot ja kirja-arviot 1.1.2022.