SLA 3/2023 Terveystaloustieteen teemanumero on julkaistu

2023-09-27

Sosiaalilääketieteellisen aikakauslehden terveystaloustieteen teemanumero on nyt julkaistu!

Terveystaloustieteen seura ry. vietti viime vuonna 30-vuotisjuhlavuottaan, jonka osana Terveystaloustieteen seura ry ja Sosiaalilääketieteen yhdistys julkaisevat terveystaloustieteellisen teemanumeron. Numero on myös SLA:n 60. vuosikerran kolmas numero, ja sisältää juhlavuoden kunniaksi myös jo aiemmin vuonna 1989 terveystaloustieteen teemanumerossa julkaistun artikkelin näköisjulkaisuna. 

Heti avoimina julkaisuna ovat kaikki vertaisarviomattomat kirjoitukset, sekä Hakurin et al. artikkeli "Suomalaisväestön maksuhalukkuus terveyteen liittyvästä elämänlaadusta"

SISÄLLYSLUETTELO 3/2023: Terveystaloustieteen teemanumero

Pääkirjoitus
Forma, L., Hyttinen, V., Sääksvuori, L., Linnosmaa, I. Suomalaisen terveystaloustieteellisen tutkimuksen painopisteet

Muistokirjoitus
Kati Koskinen 1966–2023

Juhlavuosikirjoitukset
Vuosien takaa: Vinni, K., & Sintonen, H. Näköisjulkaisu 2/1989 julkaistusta artikkelista: Mielenterveyden häiriöiden yhteiskunnalliset kustannukset Suomessa vuonna 1985

Artikkelit

Böckerman, P., Kortelainen, M., Salokangas, H., Vaalavuo, M. Syövän vaikutukset puolison tuloihin ja työllisyyteen
Linden, M., Tuomainen, P. Yksityisen terveysvakuutuksen vaikutus terveyspalveluiden käyttöön 
Hakuri, M., Aarnio, E., Martikainen, J., Kankaanpää, E. Suomalaisväestön maksuhalukkuus terveyteen liittyvästä elämänlaadusta 
Haikonen-Salo, L., Kiviniemi, V., Grönholm, E., Jalkanen, K., Martikainen, J. Helppoa kuin mallinteko – lyhyt oppimäärä elinaikamallinnukseen ja ekstrapoloinnin aiheuttamaan epävarmuuteen taloudellisessa arvioinnissa
Kortelainen, M., Salokangas, H. Kvasikokeelliset menetelmät terveydenhuollon ja terveystaloustieteen vaikutusarvioinneissa 

Puheenvuoro
Kankaanpää, E., Rissanen, E.  Kustannusvaikuttavuuden kynnysarvo terveydenhuoltoa koskevassa päätöksenteossa 
Booth, N. Taloudellisen arvioinnin historia, nykyhetki ja tulevaisuus

Lektiot 
Pitkänen, V. Kilpailu ja julkiset hankinnat terveyspalveluissa 
Heiskanen, J. Kohti luotettavaa vaikuttavuuden mittaamista 

 

Koko lehden pääset lukemaan täältä.