Biopankkitutkimuksen haasteet tutkijoille

Kirjoittajat

  • Tina Katto Tutkimuskoordinaattori Tays, YAMK- opiskelija Tampereen Ammattikorkeakoulu
  • Jaana Koski-Alhainen Jaana Koski-Alhainen, Tutkimushoitaja HUS, YAMK - opiskelija Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Arja Halkoaho Arja Halkoaho, TtT , Yliopettaja, Tampereen Ammattikorkeakolu https://orcid.org/0000-0002-0095-3683

Avainsanat:

biopankki, tietoon perustuva suostumus, tutkija, eettisyys

Abstrakti

Suomessa toimii 11 biopankkia, jotka jaetaan valtakunnallisiin ja alueellisiin biopankkeihin. Nämä biopankit ovat sairaanhoitopiirien, yliopistojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Veripalvelun sekä Terveystalon yhteydessä. Valtakunnalliset biopankit keräävät näytteensä koko Suomesta. Alueelliset biopankit keräävät näytteensä sairaanhoitopiirien alueelta. Biopankit ovat kehittyneet nopeasti. Ne ovat yhdenmukaistaneet ja kehittäneet väestöaineistojen näyte- ja tietohallintaa. Biopankkitutkimuksen tavoitteena
on terveyden ylläpitäminen, sairauksien hoito sekä ennaltaehkäisy. Biopankkitutkimus lisääntyy geenilääketieteen ja digitalisoitumisen myötä. Samaan aikaan tämän nopean kehittymisen myötä kasvaa tarve eri toimijoiden saumattomalle yhteistyölle. Lisäksi tutkijoiden osaamisen kehittyminen erityisesti lupaprosessissa on tärkeä. Kuitenkin käytännön kokemukset ovat osoittaneet tutkijoiden ja tutkimusryhmien haasteet biopankkitutkimus-prosesseissa.

Osasto
Puheenvuoro

Julkaistu

2022-09-30

Viittaaminen

Katto, T., Koski-Alahainen, J., & Halkoaho, A. (2022). Biopankkitutkimuksen haasteet tutkijoille. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 59(3). https://doi.org/10.23990/sa.115916