Onko oppimisen, kielellisten tai sosiaaliskommunikatiivisten taitojen vaikeuksilla yhteyttä palveluskelpoisuusluokkaan kutsunnoissa? – Nuoret Pohjoisessa tutkimus

Kirjoittajat

  • Jan Silvala Oulun yliopisto
  • Anneli Yliherva Lasten psykiatria; Oulun yliopistollinen sairaala
  • Anja Taanila Väestöterveyden tutkimusyksikkö; Oulun yliopisto
  • Raija Korpelainen Lääketieteellinen tiedekunta, Väestöterveyden tutkimusyksikkö; Oulun yliopisto, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr., Oulun Liikuntalääketieteellinen klinikka; Oulun yliopistollinen sairaala, Medical Research Center Oulu (MRC Oulu), Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala
  • Tuula Hurtig Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö, Psykiatria, Lasten psykiatria; Oulun yliopisto, Lastenpsykiatrian klinikka, Oulun yliopistollinen sairaala

Avainsanat:

Kielelliset häiriöt, Oppimisvaikeudet, Sosiaaliset taidot, Varusmiespalvelus

Abstrakti

Onko oppimisen, kielellisten tai sosiaaliskommunikatiivisten taitojen vaikeuksilla yhteyttä palveluskelpoisuusluokkaan kutsunnoissa? Sosiaalinen kanssakäyminen vaatii riittäviä puheen tuottamisen ja ymmärtämisen taitoja, mutta myös pragmaattisia taitoja kielen käytössä eri sosiaalisissa konteksteissa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko oppimiseen liittyvillä, kielellisillä tai sosiaaliskommunikatiivisilla taidoilla yhteys palveluskelpoisuusluokkaan sijoittumiseen Puolustusvoimien kutsunnoissa ja ovatko haasteet kyseisillä taitoalueilla yhteydessä palveluksesta vapauttamiseen tai sen lykkääntymisen. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella syksyllä 2014 Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin ja Ylä-Lapin alueiden Puolustusvoimien kutsuntoihin osallistuneilta 18-vuotiailta nuorilta miehiltä (n = 2614). Oppimisen taidoista lukemisen ja kirjoittamisen, kielellisistä taidoista puheen ymmärtämisen ja sosiaaliskommunikatiivisten vaikeuksien sekä palveluksesta vapauttamisen tai sen lykkääntymisen välillä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys. Tulosten perusteella näyttää, että haasteet kyseisillä taitoalueilla ovat voineet olla varusmiespalveluksesta vapautuksen tai lykkäyksen taustalla, vaikka oppimisen, kielellisten tai sosiaaliskommunikatiivisten taitojen vaikeudet eivät itsessään ole riittävä syy vapautukselle tai lykkäykselle. Oppimisen, kielellisten ja sosiaaliskommunikatiivisten taitojen vaikeudet tulisi huomioida kutsunnoissa, sillä niillä voi olla vaikutusta varusmiespalveluksessa menestymiseen. Tulevaisuudessa on tärkeä selvittää kielellisten ja sosiaaliskommunikatiivisten vaikeuksien vaikutuksia palveluskelpoisiksi luokiteltujen miesten varusmiespalvelukseen sekä mahdollisia mekanismeja näiden vaikeuksien ja vapautuksen tai lykkäämisen taustalla.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-18

Viittaaminen

Silvala, J., Yliherva, A., Taanila, A., Korpelainen, R., & Hurtig, T. (2023). Onko oppimisen, kielellisten tai sosiaaliskommunikatiivisten taitojen vaikeuksilla yhteyttä palveluskelpoisuusluokkaan kutsunnoissa? – Nuoret Pohjoisessa tutkimus. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 60(4). https://doi.org/10.23990/sa.121975