Rahapeliriippuvuuden tunnistamiseen kehitetyt mittarit

  • Anne H Salonen
  • Sari Castrén
  • Susanna Raisamo
  • Hannu Alho
  • Tuuli Lahti

Abstrakti

Artikkelissa kuvataan ja arvioidaan aikuisten rahapeliriippuvuuden tunnistamiseen kehitettyjä mittareita. Kansainvälisten katsausten perusteella tarkasteluun poimittiin 14 mittaria tai mittariversiota ryhmiteltyinä pitkiin, keskipitkiin ja lyhyisiin mittareihin. Artikkelissa kuvataan mittareiden taustalla olevia perusteita, mittareiden käyttötarkoitusta, kohderyhmää ja luotettavuutta, sekä rahapeliriippuvuuden tarkastelun aikajännettä ja luokittelua.

Mittarin käyttökelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat kohderyhmä, käyttötarkoitus ja asiayhteys. Yleistäen lyhyet mittarit näyttäisivät soveltuvan parhaiten kliiniseen työhön, kun taas pidemmät mittarit ovat usein parhaita vaihtoehtoja tutkimustarkoituksissa.

Katsauksen perusteella pitkistä mittareista luotettavimmiksi osoittautuivat SOGS ja PPGM, keskipitkistä PGSI ja lyhyistä BBGS, NODS-CLip ja Lie/Bet. Suomessa käytössä olevat mittarit sijoittuivat mittarivertailussa hyvin, mutta niiden luotettavuudesta suomalaisessa kontekstissa ei ole tutkimustietoa.
Osasto
Katsaus
Julkaistu
syys 23, 2014
Viittaaminen
Salonen, A., Castrén, S., Raisamo, S., Alho, H., & Lahti, T. (2014). Rahapeliriippuvuuden tunnistamiseen kehitetyt mittarit. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 51(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/47242