Miesten kanssa seksiä harrastavat miehet: suhde omaan seksuaalisuuteen ja sosiaaliseen ympäristöön

Kirjoittajat

  • Jari Kylmä
  • Anne-Mari Sepponen
  • Jyrki Ollikainen
  • Marja Pakarinen
  • Teppo Heikkinen
  • Tarja Suominen

Abstrakti

Tutkimuksessa kuvataan miesten kanssa seksiä harrastavien miesten suhdetta omaan seksuaalisuuteensa sekä sosiaaliseen ympäristöönsä. Aineisto kerättiin vuonna 2010 osana 38 maan yhteistä Internet-kyselyä (EMIS -European MSM Internet Sex Survey) miesten välisestä seksistä. Tämän artikkelin aineistona ovat Suomessa tutkimukseen osallistuneiden miesten (n=2028) vastaukset. Suurin osa vastaajista (69,7 %) oli seksuaalisesti kiinnostunut vain miehistä. Suurin osa (73,7 %) oli identiteetiltään homoseksuaalisia. Nuoremmat suhtautuivat vanhempia vastaajia negatiivisemmin seksuaaliseen suuntautumiseensa. Uudellamaalla asuvat suhtautuivat muualla asuvia positiivisemmin seksuaaliseen suuntautumiseensa. Yli puolet vastaajista (57,2 %) koki ajoittain yksinäisyyttä. Myönteisimmin sosiaalisiin suhteisiin ja tilanteisiin homoseksuaalisten miesten kanssa suhtautuivat vanhemmat ikäluokat ja suurella paikkakunnalla asuvat. Yli puolet vastanneista oli kokenut tuijottamista, uhkailua ja sanallista solvaamista. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella erityistä huomiota olisi kiinnitettävä nuoriin ja pienillä paikkakunnalla asuviin miehiin ja heidän hyvinvointiinsa, koska nuoret suhtautuivat tämän tutkimuksen tulosten mukaan seksuaaliseen suuntautumiseen negatiivisemmin kuin muut. Lisäksi pienellä paikkakunnalla asuminen voi vaikeuttaa miespuolisen seurustelukumppanin löytämistä.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2014-12-01

Viittaaminen

Kylmä, J., Sepponen, A.-M., Ollikainen, J., Pakarinen, M., Heikkinen, T., & Suominen, T. (2014). Miesten kanssa seksiä harrastavat miehet: suhde omaan seksuaalisuuteen ja sosiaaliseen ympäristöön. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 51(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/48319