Lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien liikuntaja syömistottumusten yhteys ruutuaikaan

Kirjoittajat

  • Marja Vellonen
  • Anne Konu
  • Hanne Kivimäki
  • Anna-Maija Koivisto
  • Katja Joronen

Abstrakti

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata lukioiden (n = 46854) ja ammattiin opiskelevien (n = 37794) 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden ruutuaikaa ja liikunta- ja syömistottumuksia sekä selvittää näiden ja taustatekijöiden yhteyttä ruutuaikaan. Ruutuajalla tarkoitetaan elektronisen ruudun ääressä vietettyä aikaa. Aineistona käytettiin Kouluterveyskyselyä vuosilta 2010–2011. Tilastollisina menetelminä käytettiin ristiintaulukointia, Khiin neliö-testiä ja logistista regressioanalyysia. Tutkimus osoitti, että lukiolaisista 19 prosenttia ja ammattiin opiskelevista 32 prosenttia vietti aikaa ruudun ääressä neljä tuntia tai enemmän päivittäin. Molempien oppilaitosten opiskelijoilla vähäinen aamupalan ja koululounaan syöminen, runsas energiajuomien nauttiminen sekä vähäinen liikunnan määrä ja lihavuus olivat yhteydessä runsaaseen ruudun ääressä vietettyyn aikaan opiskelupäivien aikana.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 28, 2015

Viittaaminen

Vellonen, M., Konu, A., Kivimäki, H., Koivisto, A.-M., & Joronen, K. (2015). Lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien liikuntaja syömistottumusten yhteys ruutuaikaan. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/50758