Yksilön terveysvalinnat ja vastuu osana itsemääräämisoikeutta. Asiakirja-analyysi sosiaali- ja terveysministeriön informaatio-ohjauksesta

  • Tanja Moilanen
  • Anna-Maija Pietilä
  • Mari Kangasniemi

Abstrakti

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja jäsentää, yksilön terveysvalintoja ja vastuuta sekä niiden ohjausta Sosiaali- ja terveysministeriön informaatio-ohjauksen asiakirjojen (n=54) perusteella. Aineisto analysoitiin induktiivisella dokumenttianalyysillä. Tulosten mukaan yksilön terveysvalinnat ja vastuu pohjautuvat itsemääräämisoikeuteen. Terveysvalinnat kuvattiin yksilöllisenä päätöksentekona, johon vaikuttivat sekä yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät. Asiakirjoissa painotettiin erityisesti yksilön vastuuta omasta ja läheistensä terveydestä ja hyvinvoinnista, vaikka yhteiskunnalla todettiin olevan niistä kokonaisvastuu. Myös ammattilaisten taito tukea asiakkaita vastuullisiin valintoihin huomioitiin. Tulosten perusteella yksilön terveysvalinnat kuvattiin monitahoisena ja ajankohtaisena ilmiönä. Terveyteen liittyvän vastuun määritelmä jäi kuitenkin avoimeksi. Tuotettu tieto luo pohjaa yksilön terveysvalintojen ja vastuun tutkimukselle sekä käytännön työn kehittämiselle.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 28, 2015
Viittaaminen
Moilanen, T., Pietilä, A.-M., & Kangasniemi, M. (2015). Yksilön terveysvalinnat ja vastuu osana itsemääräämisoikeutta. Asiakirja-analyysi sosiaali- ja terveysministeriön informaatio-ohjauksesta. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 52(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/53590