Työttömistä maahanmuuttajista suuri osa on työkykyisiä ja työhaluisia

Kirjoittajat

  • Shadia Rask
  • Anu E Castaneda
  • Tommi Härkänen
  • Päivikki Koponen
  • Barbara Bergbom
  • Minna Toivanen
  • Raija Gould
  • Seppo Koskinen

Abstrakti

Maahanmuuttajat ovat keskimäärin nuoria ja työkykyisiä, mutta muuta väestöä useammin työttömiä. Selvitimme työkyvyn ja työssäkäynnin yhteyttä venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisessa väestössä koko väestöön verrattuna. Tutkimus pohjautui maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimukseen (Maamu, 2010–12) ja Terveys 2011 -aineistoon. Suuri enemmistö työttömistä venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista maahanmuuttajista koki olevansa työkykyisiä ja työhaluisia. Korkea peruskoulutus ja pitkä Suomessa oloaika olivat yhteydessä hyvään työkykyyn ja työssäkäyntiin. Enemmistö ei-työllisistä venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista maahanmuuttajista haluaisi kokopäivätöihin. Keskeisimpiä koettuja työllistymisen esteitä olivat työnantajien asenteet sekä maahanmuuttajien puutteet kielitaidossa, koulutuksessa ja työkokemuksessa. Työkykyisten ja -haluisten maahanmuuttajien suuri joukko tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kohentaa työllisyysastetta ja huoltosuhdetta.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 6, 2016

Viittaaminen

Rask, S., Castaneda, A. E., Härkänen, T., Koponen, P., Bergbom, B., Toivanen, M., Gould, R., & Koskinen, S. (2016). Työttömistä maahanmuuttajista suuri osa on työkykyisiä ja työhaluisia. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 53(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/55565