Työttömistä maahanmuuttajista suuri osa on työkykyisiä ja työhaluisia

Kirjoittajat

  • Shadia Rask
  • Anu E Castaneda
  • Tommi Härkänen
  • Päivikki Koponen
  • Barbara Bergbom
  • Minna Toivanen
  • Raija Gould
  • Seppo Koskinen

Abstrakti

Maahanmuuttajat ovat keskimäärin nuoria ja työkykyisiä, mutta muuta väestöä useammin työttömiä. Selvitimme työkyvyn ja työssäkäynnin yhteyttä venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisessa väestössä koko väestöön verrattuna. Tutkimus pohjautui maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimukseen (Maamu, 2010–12) ja Terveys 2011 -aineistoon. Suuri enemmistö työttömistä venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista maahanmuuttajista koki olevansa työkykyisiä ja työhaluisia. Korkea peruskoulutus ja pitkä Suomessa oloaika olivat yhteydessä hyvään työkykyyn ja työssäkäyntiin. Enemmistö ei-työllisistä venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista maahanmuuttajista haluaisi kokopäivätöihin. Keskeisimpiä koettuja työllistymisen esteitä olivat työnantajien asenteet sekä maahanmuuttajien puutteet kielitaidossa, koulutuksessa ja työkokemuksessa. Työkykyisten ja -haluisten maahanmuuttajien suuri joukko tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kohentaa työllisyysastetta ja huoltosuhdetta.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2016-03-06

Viittaaminen

Rask, S., Castaneda, A. E., Härkänen, T., Koponen, P., Bergbom, B., Toivanen, M., Gould, R., & Koskinen, S. (2016). Työttömistä maahanmuuttajista suuri osa on työkykyisiä ja työhaluisia. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 53(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/55565