Terveyttä edistävään ruokavalioon yhteydessä olevat tekijät korkeakouluopiskelijoilla

  • Hanna Lagström
  • Sanna Luoto
  • Johanna Mäkelä
  • Jenni Iirola
  • Kristina Kunttu
Avainsanat: Opiskelijat, terveys, ruokavalion laatu, ruokatottumukset

Abstrakti

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa on selvitetty alle 35-vuotiaiden perustutkintoa suorittavien suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja ruokailutottumuksia joka neljäs vuosi vuodesta 2000 alkaen. Vuoden 2012 tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa ruokavalion laatua kokonaisuutena. Tämän artikkelin tavoitteena on kuvata yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden ruokavalion laatua ja ravitsemussuositusten mukaisen, terveyttä edistävän ruokavalion toteutumista painoindeksin, terveystietoisuuden, koetun terveyden, toimeentulon ja pääaterian syöntipaikan mukaan sukupuolittain. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus toteutettiin vuonna 2012 lomakekyselynä postitse, mutta vastaaminen oli mahdollista myös internetissä. Opiskelijoiden ruokavalion laatua selvitettiin ravitsemussuositusten mukaisen, terveyttä edistävän ruokavalion toteutumista kuvaavalla ravintomittarilla (Index of Diet Quality, IDQ ). Kyselyyn vastasi yhteensä 4403 (44 %) opiskelijaa. Ravitsemussuositusten mukainen, terveyttä edistävä ruokavalio toteutui naisilla useammin kuin miehillä ja yliopisto-opiskelijoilla useammin kuin ammattikorkeakouluopiskelijoilla. Ylipainoisilla ja lihavilla oli suurempi riski epäterveelliseen ruokavalioon normaalipainoisiin verrattuna. Terveyttä edistävän ruokavalion toteutuminen ja siten parempi ruokavalion laatu liittyivät yliopistossa opiskeluun, opiskelijoiden normaalipainoisuuteen, terveystietoisuuteen ruokailun suhteen, hyvään koettuun terveyteen, hyvään toimeentuloon sekä pääaterian syömiseen opiskelija- tai työpaikkaravintolassa. Terveystietoisuus ruokavalion suhteen, sukupuoli ja korkeakoulusektori ovat yhteydessä terveyttä edistävän ruokavalion toteutumiseen. Ruuan terveellisyyden ajattelu sen hankintatilanteessa oli merkittävin opiskelijoiden ruokavalion laatuun yhteydessä oleva tekijä. Lisäksi ali- ja ylipainoisuus oli yhteydessä heikompaan ruokavalion laatuun. Pääaterian nauttiminen opiskelija- tai työpaikkaravintolassa paransi opiskelijoiden ruokavalion laatua, joten opiskelijoiden ruokailua opiskelijaruokaloissa tulisi edistää ja tukea.

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 11, 2017
Viittaaminen
Lagström, H., Luoto, S., Mäkelä, J., Iirola, J., & Kunttu, K. (2017). Terveyttä edistävään ruokavalioon yhteydessä olevat tekijät korkeakouluopiskelijoilla. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 54(2). https://doi.org/10.23990/sa.63652