Toisen työstä oppiminen. Ketjulähettitoiminnan arviointi terveydenhuollossa

Kirjoittajat

  • Riitta Salunen
  • Doris Holmberg-Marttila
  • Kari Mattila

Abstrakti

Ketjulähettitoiminta kehitettiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja yhdeksän terveyskeskuksen yhteistyöhankkeena. Ketjulähettijakso on viikon mittainen perusterveydenhuollon työntekijöille tarkoitettu tutustumis- ja oppimisjakso erikoissairaanhoidossa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää soveltuuko ketjulähettitoiminta ammatillisen osaamisen sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön kehittämiseen. Ketjulähettijaksolla käyneet täyttivät kyselylomakkeet ennen ketjulähettijaksoa (n = 225) ja ketjulähettijakson jälkeen (n = 220). Erikoissairaanhoitoon nimetyistä yhteyshenkilöistä kyselylomakkeeseen vastasi toiminnan käynnistyessä 56 ja hankevaiheen päättyessä 44. Ketjulähettijaksolla päivitettiin tietoja ja taitoja sekä saatiin valmiuksia potilaan tutkimiseen, hoitamiseen ja ohjaamiseen. Toisen toimintaan tutustuminen ja verkostojen luominen paransi yhteistyötä. Jakso muutti myös asennoitumista työhön. Erikoissairaanhoidon yhteyshenkilöt korostivat yhteistyön paranemista. Ketjulähettitoiminta tarjoaa konkreettisen työvälineen osaamisen ja yhteistyön kehittämiseen. Haasteena on saatujen kokemusten siirtäminen hyödyntämään koko työyhteisöä.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-02-18

Viittaaminen

Salunen, R., Holmberg-Marttila, D., & Mattila, K. (2013). Toisen työstä oppiminen. Ketjulähettitoiminnan arviointi terveydenhuollossa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 49(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/7693