Yöunen pituuden yhteys suomalaisnuorten lihavuuteen

Kirjoittajat

  • Markus Mikkola
  • Pirjo Lindfors
  • Arja Rimpelä
  • Susanna Lehtinen-Jacks

Abstrakti

Lihavuus on merkittävä kansanterveydellinen ongelma, jonka ehkäisemiseen joudutaan tulevaisuudessa panostamaan entistä enemmän. Teimme epidemiologisen tutkimuksen yöunen pituuden ja lihavuuden välisestä yhteydestä Nuorten terveystapatutkimuksen vuoden 2005 aineistossa. Koko maata edustavan otoksen postikyselytutkimukseen vastasi 6503 (vastausprosentti 66 %) 12-, 14-, 16- ja 18-vuotiasta nuorta (poikia 46 %). Lihavuus määriteltiin kansainvälisiin painoindeksikriteereihin (IOTF) perustuen. Lyhyt yöuni (alle 7 h) oli selvässä yhteydessä suurempaan lihavuuden todennäköisyyteen (vertailuryhmä 7:00-9:15 h), useiden mahdollisten sekoittavien tekijöiden (ikä, koettu terveydentila, alakuloinen mieliala, liikunnan harrastamisen teho, TV:n katseluaika / vrk, perherakenne, äidin koulutustaso, isän koulutustaso) huomioimisen jälkeenkin (pojat OR 2,40; 95% lv 1,36–4,23, tytöt OR 2,20; 95% lv 1,17–4,15).
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-09-05

Viittaaminen

Mikkola, M., Lindfors, P., Rimpelä, A., & Lehtinen-Jacks, S. (2013). Yöunen pituuden yhteys suomalaisnuorten lihavuuteen. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 50(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sla/article/view/8561