Gynekologisiin syöpiin liitetty stigma

Kirjoittajat

  • Hanna Pohjola Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

gynekologinen syöpä, kohdunkaulan syöpä, stigma, syöpäseulonta

Abstrakti

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvata niitä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä gynekologisiin syöpiin liitettyyn stigmaan eli häpeäleimaan. Aineisto koostui 21 vertaisarvioidusta artikkelista, jotka analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä.

Aineisto saatiin pääasiallisesti kohdunkaulan syöpään liittyvistä tutkimuksista. Tuloksissa korostuivat erityisesti sosiokulttuuriset tekijät. Tutkimukset osoittivat, että kohdunkaulan syöpään sosiaalisesti liitetty stigma estää syöpää aiheuttavan papilloomaviruksen (HPV) testaamista ja syöpäseulontoihin osallistumista sekä viivästyttää kohdunkaulan syövän diagnosointia ja hoitoa.

Tutkimusten mukaan gynekologisiin syöpiin liittyvän stigman luonne on resiprokaalinen eli vastavuoroinen: sosiaalinen stigma näyttäytyi sisäistettynä stigmana ja päinvastoin. Tällöin aineistossa keskeistä oli kohdunkaulan syöpään liittyvä välttelykäyttäytyminen ja pyrkimys stigman normalisointiin. Erityisesti sisäisen stigman eli itsensä leimaamisen merkitys korostui.

Osasto
Katsaus

Julkaistu

2021-05-27

Viittaaminen

Pohjola, H. (2021). Gynekologisiin syöpiin liitetty stigma. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(2). https://doi.org/10.23990/sa.94611

Rahoittajat