”Pätevät naiset eivät etene” vai ”naisia suositaan”? Sukupuoleen perustuvan syrjinnän ristiriitaiset kokemukset tekniikan korkeakoulutettujen työpaikoilla

Kirjoittajat

  • Susanna Bairoh Tekniikan akateemiset TEK
  • Sanna Putila Tekniikan akateemiset TEK

Abstrakti

Tarkastelemme artikkelissamme naisten ja miesten kokemuksia sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä tekniikan korkeakoulutettujen työpaikoilla. Aiemmat tutkimukset tekniikan alalla ovat selvittäneet naisten kokemaa syrjintää, mutta miesten kokemukset ovat jääneet pitkälti näkymättömiksi. Aineistomme koostuu syrjintää koskevista kysymyksistä tekniikan alan ammattiliiton toteuttamissa kahdessa selvityksessä: vuonna 2015 toteutetussa laajassa jäsentutkimuksessa sekä vuonna 2020 toteutetussa otostutkimuksessa. Tuloksemme todentavat aikaisempien tutkimusten mukaisesti naisten tekniikan alalla kohtaaman syrjinnän mutta tuottavat uutta tietoa sen yleisyydestä ja ilmenemismuodoista. Aineistomme osoittaa, että naisten kokema syrjintä liittyy vahvasti työpaikoilla vallitsevaan maskuliiniseen kulttuuriin. Rinnalle nousevat miesten kokemukset naisten suosimisesta, jotka myös liitämme tekniikan alalla vallitsevaan maskuliinisuusnormiin. Johtopäätöksenä esitämme, että maskuliinisuuden ensisijaisuus tekniikan alalla aiheuttaa naisten syrjintää ja toisaalta maskuliinisen etuoikeuden purkaminen synnyttää miehissä syrjinnän kokemuksia. Tarvittavan kulttuurimuutoksen onnistumisen edellytys on tasa-arvoon ja syrjintään liittyvien sukupuolten välisten näkemyserojen tunnistaminen ja tunnustaminen.