Toimistotyöntekijä automaation kynnyksellä  – Tekstinkäsittelijöiden työelämäarjen profiilit  digitalisoidussa kokoaikaisessa kotietätyössä

  • Mervi Hasu
  • Sari Käpykangas
  • Eveliina Saari
  • Pirjo Korvela

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastelemme julkisen sektorin toimistotyötä tekevien kotietätyöntekijöiden arkielämää ”hetkellä ennen automaatiota”. Kysymme, mitä työn automaatiota edeltävä vaihe, mahdollisuus työskennellä digivälitteisesti kokoaikaisessa kotietätyössä, tarkoittaa työntekijöiden omasta näkökulmasta heidän elämänkokonaisuudessaan? Millaisista tilanteista käsin ja millaisilla edellytyksillä työntekijät valmistautuvat nykyisen työn loppumiseen? Tutkimuksen kontekstina on etätyössä tehtävä perinteisesti toimistotyyppinen tekstinkäsittelytyö osana terveydenhuollon palveluprosessia. Tutkimusmenetelmänä on laadullinen, etnografiaa soveltava haastattelututkimus. Teoriataustana hyödynnetään arkielämän tutkimusta sosiologian ja kotitaloustieteen tutkimustraditiossa sekä organisaation käsikirjoittajuuden käsitettä. Tutkimus tuotti neljä erilaista tapaa käsikirjoittaa digitalisoidun kotietätyön arkea ja sovittaa työ osaksi henkilön omaa elämänkokonaisuutta ja hyvinvointia. Nimesimme havaitsemamme kotietätyön arkiprofiilit seuraavasti: Keskittyjä, Sopeuttaja, Harrastaja ja Yrittäjä-palkansaaja. Tulokset vahvistavat tulkintaa kodeissa elettävän arjen yhteiskunnallisuudesta. Mikrotasoisen arjen näkökulmasta etätyö kotona ei ole pakopaikka tai toteutuva toiveuni, vaan se edustaa työelämän monisäikeistä murroksellisuutta kaikkine jännitteineen.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 30, 2018