Psykologiset perustarpeet työelämässä – autonomian edistämisellä kohti työn imua

Kirjoittajat

  • Jenna Ryynänen
  • Anniina Simonen
  • Petri Karkkola

Abstrakti

Nykyisen työelämän painottuminen asiantuntijatyöhön luo tarvetta uudenlaiselle, erityisesti työntekijöiden autonomiaa edistävälle johtamiselle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda lisätietoa työntekijöiden autonomian tarpeen täyttymisen merkityksestä työhyvinvoinnille. Tutkimuksessa tarkastellaan psykologisten perustarpeiden (autonomian, kompetenssin ja yhteenkuuluvuuden) välittävää roolia valtuuttavan johtamisen ja työntekijöiden kokeman työn imun välillä, sekä erityisesti sitä, välittääkö tarpeiden peräkkäinen täyttyminen tätä yhteyttä. Itsemääräytymisteoriaan ja JD-R-malliin pohjautuen tutkimushypoteeseiksi asetettiin, että valtuuttavan johtamisen yhteys työn imuun välittyy sekä autonomian ja kompetenssin että autonomian ja yhteenkuuluvuuden peräkkäisen täyttymisen kautta. Tutkimushenkilöt (n=110) osallistuivat Kansaneläkelaitoksen järjestämään, ammatillisesti syvennettyyn lääketieteelliseen ASLAK-kuntoutukseen. Osana kuntoutustaan he vastasivat erilaisiin itsearviointikyselyihin, joilla selvitettiin käsityksiä työn ominaisuuksista (QPSNordic), psykologisten perustarpeiden täyttymisestä työssä (WBNS-FI) sekä koetusta työn imusta (UWES-9). Regressio- ja bootstrap-analyysien tulokset tukivat asetettuja hypoteeseja: psykologisten perustarpeiden peräkkäiset täyttymiset välittävät valtuuttavan johtamisen yhteyttä työn imuun. Teoreettisen merkittävyyden ohella tuloksilla on käytännön sovellusarvoa organisaatioille ja työyhteisöille kustannustehokkaasti ja vaivattomasti.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-09-10