Opettajan toimijuus muutoksessa – Yhteisopetusta pienin askelin

  • Marjatta Takala
  • Minna Saarinen

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa perehdytään opettajan toimijuuteen tilanteessa, jossa useampi opettaja opettaa yhdessä. Yhteisopetuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa ainakin kaksi opettajaa yhdessä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi opetusta, joka
toteutetaan pääasiassa samassa tilassa. Kun opetetaan yhdessä, saadaan luokkaan useamman opettajan osaaminen. Asiantuntijakeskustelujen kautta selvitetään, mitä pedagogit kertovat yhteisopetuksesta ja pohditaan, miten opettajan toimijuus toteutuu, kun opetetaan yhdessä. Tutkimuksemme tulosten mukaan yhteisopetus koetaan hyvänä, mutta sille löytyy selkeitä reunaehtoja. Eri ammattiryhmien (luokan-, aineen- ja erityisopettajien) kertomukset yhteisopettamisesta erosivat toisistaan. Koulutustaustasta riippumatta opettajat näkivät yhteisopetuksen yleensä omaa ammattitaitoa kehittävänä ja parhaassa tapauksessa opettajan perustyötä helpottavana tapana työskennellä. Osa opettajista koki sen lisäävän omaa toimijuutta, mutta osa taas kertoi yhteisopetuksen kapeuttavan toimijuutta. Yhteisopetuksen tekemisen tapaa venytettiin määritelmästä poiketen tarpeiden mukaan.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 10, 2020