Työnkuvien muutokset metallialan teknologiavälitteisessä ympäristössä: katkoksellisuus ja asteittaisuus

Kirjoittajat

  • Arja Haapakorpi

Abstrakti

Artikkelissa tutkitaan teknologisten uudistusten vaikutuksia metallialan työnkuviin. Lähtökohtana tälle vaikutussuhteelle on välillisyys, sillä teknologiset sovellukset toteutuvat työnorganisoinnin kautta ja taustalla vaikuttavat organisaatiokohtaiset ja toimintaympäristöön liittyvät prosessit, rakenteet ja käytännöt. Tarkastelun kohteena on suunnittelun ja tutkimus- sekä kehitystoiminnan, tuotannon ja etähuollon ammattiperheiden työnkuvia. Tutkittavat teknologiset uudistukset ovat automatisointi ja vuorovaikutukselliset informaatio- ja kommunikaatioteknologiat sekä tekniikan alojen yhdentyminen. Työnkuvien muutoksen syvyys, eli katkoksellisuus ja asteittaisuus, ovat analyysin keskeiset käsitteet. Aineisto perustuu tapaustutkimuksiin ja analyysi haastatteluaineistoon. Tutkimustulosten perusteella tuotannon ammattien työnkuvissa on sekä katkoksellisia että asteittaisia muutoksia. Suunnittelun ja tutkimuksen sekä tuotekehityksen työnkuvissa muutokset ovat asteittaisia ja tuotannon ammateissa sekä katkoksellisia että asteittaisia. Etähuollon työnkuvia voidaan tulkita sekä katkoksellisuuden että asteittaisuuden kautta. Teknologioiden uudistamisen taustalla ovat globaalin liiketoiminnan rationaliteetti, yrityskohtaiset toimintamallit ja työn organisoinnin strategiat.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-09-20