Ulkonäkö, ikääntyminen ja työelämä

  • Susanne Hämäläinen
  • Sari Rissanen
  • Anneli Hujala

Abstrakti

Artikkelin tavoitteena on avata keskustelua ulkonäön ja työelämän välisestä yhteydestä aikaisemman tutkimustiedon ja kuusikymmentävuotiaisiin kohdistuvan kyselytutkimuksen avulla. Tarkasteluissa kiinnostus kohdistuu siihen, miten kuusikymmentävuotiaat suhtautuvat ulkonäköönsä. Tutkimme ulkonäköön panostamista työelämäosallisuuden, ammattiryhmien ja sukupuolen näkökulmista. Tutkimus hyödyntää Ikääntyminen ja hyvinvointi Pohjois-Savossa (IKIPOSA) -kyselyaineistoa vuodelta 2012. Aineistona ovat vuonna 1952 syntyneiden pohjoissavolaisten vastaukset (n=1515). Tulosten perusteella etenkin naiset kokevat riittämättömyyttä ulkonäkönsä suhteen ja he myös panostavat ulkonäköönsä. Tämä tutkimus  nosti myös esille, että eri työelämätilanteissa ja ammattiryhmissä olevien naisten suhtautuminen ulkonäköön painottuu eri tavoin. Kokopäivätyö vaikutti positiivisesti, kun taas työkyvyttömyys- ja työttömyyseläke vaikuttivat negatiivisesti naisten kokemaan ulkonäkötyytyväisyyteen. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna johtavassa asemassa olevat naiset olivat muita naisia tyytymättömämpiä ulkonäköönsä.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 5, 2019