Hyviä käytäntöjä tyypin 1 diabeetikoiden työhön

Kirjoittajat

  • Pirjo Hakkarainen
  • Kimmo Räsänen
  • Leena Moilanen
  • Jarmo Heikkinen
  • Erja Huttunen
  • Vilma Hänninen

Abstrakti

Suomalaisessa työelämässä on mukana noin 15 000–20 000 tyypin 1 diabeetikkoa. Tyypin 1 diabetes (T1D) on sairaus, joka voi vaatia erityistä huomioon ottamista työelämässä. Tämän toimintatutkimuksen tavoitteena oli kehittää työpaikoille T1D:een liittyviä hyviä käytäntöjä ja selvittää työpajatyöskentelyn soveltuvuutta niiden kehittämiseen. Hyviä käytäntöjä kehitettiin kuudessa työryhmässä, joihin kuului yksi tyypin 1 diabeetikko, hänen lähiesimiehensä sekä työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation edustajat ja tutkija. Kehittäminen tapahtui pääasiassa työpajatyöskentelynä. Työpajoissa kehitettiin kymmenen hyvää käytäntöä. Näistä neljä tähtäsi T1D:ta koskevan tiedon lisäämiseen työpaikoilla, kaksi pyrki parantamaan sairauden käsittelyyn liittyviä käytäntöjä työpaikalla, kaksi tarjosi työn järjestelyihin liittyviä keinoja helpottaa tyypin 1 diabeetikon työelämäosallistumista ja kaksi tähtäsi T1D:een liittyvien riskien parempaan hallintaan. Jaettua asiantuntijuutta hyödyntäen on mahdollista kehittää hyviä käytäntöjä edistämään tyypin 1 diabeetikoiden työhyvinvointia. Työpaikoilla tarvitaan monimuotoisia käytäntöjä, koska työpaikat, työt ja diabeetikot ovat kaikki erilaisia.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu