Askelmerkkejä ekologisesti kestävään työn tulevaisuuteen

Kirjoittajat

  • Timo Räikkönen

Abstrakti

Kenelläkään ei ole vielä tarkkaa näkemystä siitä, millainen maapallon kantokyvyn rajoissa toimiva työelämä voisi olla. Tässä artikkelissa pohditaan,
millaista olisi kestävä työ tulevaisuuden maailmassa, jossa ympäristöongelmat syvenevät entisestään. Analyysin lähtökohta on ajatus siitä, että planetaariset rajat lähestyvät uhkaavasti, ja sen vuoksi yhteiskunnallista selviytymiskykyä eli resilienssiä on vahvistettava. Kestävän työn kehittämisessä on kyse monitahoisesta ja monella eri rintamalla samanaikaisesti etenevästä prosessista. Vielä nyt kukin kestävän työn kehityspyrkimys etenee pitkälti omalla tahollaan. Artikkelissa mietitään, millaisia perusominaisuuksia kullakin kehityspyrkimyksellä on ja millaisia
ovat niiden keskinäiset suhteet. Kun huomioidaan tulevien ympäristöhaasteiden mittasuhteet ja käytettävissä olevat aikarajat, on ongelmallista, että maapallon kantokyvyn rajoissa toimivan työelämän saavuttamiseksi tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet ovat vielä monilta osin lähtökuopissaan. Kehitystyötä on vietävä eteenpäin nykyistä määrätietoisemmin, jotta tulevista ympäristöhaasteista selviydytään ilman valtavia inhimillisiä ja ympäristöön kohdistuvia menetyksiä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2013-06-01