Yhteistoiminnallinen oppiminen suomalaisyritysten innovaatioprosesseissa

Kirjoittajat

  • Reijo Siltala
  • Soili Keskinen
  • Jyrki Suomala
  • Vesa Taatila

Abstrakti

Tutkimuksen kohteena oli yritysten innovaatioprosessien yhteydessä havaittava yhteistoiminnallinen oppiminen. Tutkimuksessa haastateltiin riippumattomien asiantuntijoiden (N = 13) nimeämiä innovatiivisten yritysten avainhenkilöitä (N = 16). Yhteistoiminnallista oppimista ei voida pitää selkeästi yhtenäisenä tapana työskennellä, tiettynä opetustapana tai joukkona kasvatuksellisia ratkaisuja. Yhteistoiminnallinen oppiminen on hedelmällisintä nähdä filosofisena suuntauksena, jossa taustalla vaikuttavat erilaiset oppimis- ja tiedonkäsitykset. Tutkimuksen perusteella yhteistoiminnallisen oppimisen ajatukset palvelevat käyttökelpoisesti myös yrityksen innovaatioprosessia tarkasteltaessa. Innovaatioprosesseista oli löydettävissä selkeästi yhteistoiminnallisen oppimisen perusajatuksia, erityisesti positiivista riippuvuutta ja yksilön vastuuta sekä sosiaalisten taitojen merkityksen korostumista ja yhdessäoppimisen toimintakulttuuria. Tutkimuksen perusteella toimivissa, yritykselle tuottoisissa innovaatioissa taustalla on usein jaettua tietämystä, vastuunottoa ja ymmärrystä ja edelleen ryhmätyötaitojen kehittämisen tärkeyden tunnistamista.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu