Työyhteisöön ja organisaatioon kohdistuvan työkyvyn edistämisen liiketaloudellisten vaikutusten tutkimus

Katsaus 2000-luvun tutkimuksiin

Kirjoittajat

  • Jenni Ervasti
  • Anna-Liisa Elo
Osasto
Artikkelit

Julkaistu