­Olisiko ­elokuvista ­työhyvinvoinnin kehittämis­menetelmäksi? Kuvaileva kirjallisuuskatsaus ohjatusta elokuvien katselusta

  • Jaana-Piia Mäkiniemi Tampereen yliopisto

Abstrakti

Työhyvinvointia kehitetään eri tavoin. Yksi potentiaalinen keino voisi olla ohjattu elokuvan katselu. Esittelen tässä kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa ohjatun elokuvan katselun menetelmää sekä sen käyttöön liittyvää aiempaa tutkimusta. Tunnistan kolme näkökulmaa ohjattuun elokuvaan katseluun ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Johtopäätöksinä esitän, että ohjattu elokuvan katselu herättää erityisesti myönteisiä tunteita ja tukee samastumista sekä reflektiota ja oppimista. Tutkimusnäyttö on laadultaan heikohkoa. Vähän tiedetään siitä, auttaako menetelmä asenteiden tai käyttäytymisen muutoksessa, mikä on usein edellytys työhyvinvoinnin kehittymiselle. Lopuksi pohdinkin, miten menetelmän soveltuvuutta ja vaikuttavuutta nimenomaan työhyvinvoinnin kehittämisessä voitaisiin lisätä laadukkaalla ohjauksella, toimintasuunnitelmien laatimisella sekä organisaatiointerventioiden erityispiirteet huomioimalla.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 22, 2020