Työttömien terveyspalvelujen kehittäminen monitahoarvioinnin viitekehyksessä

Kirjoittajat

  • Kirsi Lappalainen
  • Hanna Hakulinen

Abstrakti

Terveydenhuolto on yksi verkostokumppani työttömien monialaisessa työelämävalmiuksien tukemisessa. Tämän artikkelin tavoitteena on arvioida työttömien terveydenhuollon kehittämistä eri toimijoiden näkökulmista monitahoarvioinnin
viitekehyksessä. Aineisto kerättiin Työterveyslaitoksen osahankkeessa Työttömien terveyspalvelujen sisällön ja rakenteen kehittäminen, joka oli vuosina 2015–2018 osa ESR:n rahoittamaa hanketta Party – Parempaa työ- ja toimintakykyä.
Arviointiaineisto on laadullinen ja moninäkökulmainen. Arviointikriteeristö muodostui käytännönläheisesti. Tulosten mukaan työttömien terveyspalvelujen yhteistyöverkoston toiminta edellyttää pysyviä toimintamalleja ja moniammatillisen yhteistyön tiivistämistä. Keskeisenä kehittämiskohteena on kokonaisvaltainen tiedon koordinointi ja asiakaslähtöisen yhteistyön kehittäminen sekä tasa-arvoisten terveyspalvelujen tuottaminen kaikille työikäisille. Asiakas tulee osallistaa omaan prosessiinsa ja huomioida yksiölliset palvelutarpeet. Lisäksi tarvitaan monitieteistä vaikuttavuustutkimusta palvelujen kehittämiseen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-09-10