Kielten väliset kontaktit

AFinLAn vuosikirja 1995 (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja 53)
Julkaistu: 1995-01-01