Kasvatus & Ajan teemanumero 4/2018 tarjoaa muistitietotutkimukseen näkökulmia kasvatuksen ja koulutuksen historiaan

2018-12-14

Kasvatus & Ajan teemanumero 4/2018 paneutuu kasvatuksen ja koulutuksen historiaan muistitietotutkimuksen näkökulmista. Viidessä vertaisarvioidussa artikkelissa käsitellään opettajan oppilaisiin kohdistaman fyysisen kosketuksen muistoja, lastentarhanopettajaksi opiskelevien lapsuusmuistoja, ortodoksisen uskonnon opettajien muistitietoa, Lempiäisen suvun jäsenten koulumuistoja sekä Kainuun syrjäkylältä kotoisin olevan nuoren naisen koulutuspolkuja ja ammatinvalintaa 1950-60-luvulla. Katsauksessa ja kirja-arvioissa esitellään elämänhistorian ja muistitiedon tutkimuksen pitkiä linjoja ja uusimpia julkaisuja.

Kasvatus & Aika on kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen julkaisu. Monitieteisenä, korkeatasoisena vapaan saatavuuden lehtenä se on vakiinnuttanut asemansa kasvatushistorian johtavana kotimaisena tiedejulkaisuna. Lehteä julkaisee Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. Kasvatus & Aika vastaanottaa ehdotuksia artikkeleiksi, katsauksiksi, puheenvuoroiksi ja kirja-arvioiksi. Lähetä tekstisi lehden kotisivujen kautta. Ehdotukset teemanumeroksi voi lähettää suoraan päätoimittajalle.

Tervetuloa lukemaan tuoreinta numeroa osoitteeseen: https://journal.fi/kasvatusjaaika/