Päivähoidosta varhaiskasvatukseen

Pedagogisen toiminnan edellytykset suomalaisessa päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa

Kirjoittajat

  • Samuli Ranta Itä-Suomen yliopisto
  • Nina Sajaniemi Itä-Suomen yliopisto
  • Mervi Eskelinen Tampereen yliopisto
  • Tiina Lämsä Jyväskylän avoin yliopisto

Avainsanat:

varhaiskasvatus, päivähoito, opettajuus, pedagogiikka, vaikuttavuus

Abstrakti

Suomessa päivähoidon ja varhaiskasvatuksen vaikuttavuuden yhtenä mittarina on ollut koulussa tai työelämässä menestyminen. Päivähoidolle ja varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet ovat aina tavalla tai toisella liittyneet yhteiskunnan taloudellispoliittisiin olosuhteisiin, josta käsin ne ovat ohjanneet myös toiminnan sisältöjä ja laatua. Laadunarvioinnin lähtökohtana ovat olleet palvelujärjestelmän mahdollisuudet vastata työelämän ja perheen tarpeisiin. Lasten kokonaisvaltaiseen oppimiseen ja hyvinvointiin tähtäävän pedagogiikan arviointi on sen sijaan jäänyt vähemmälle huomiolle. Tässä katsauksessa keskitytään tarkastelemaan päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa tapahtuneiden rakenteellisten muutosten vaikutuksia pedagogisen toiminnan toteuttamiseen.  

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2021-06-24

Viittaaminen

Ranta, S., Sajaniemi, N., Eskelinen, M., & Lämsä, T. (2021). Päivähoidosta varhaiskasvatukseen: Pedagogisen toiminnan edellytykset suomalaisessa päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa. Kasvatus & Aika, 15(2), 60–72. https://doi.org/10.33350/ka.103194