Saamelaislasten koulutushistoria kertoo maiden yhtäläisyydestä ja erityisyydestä

Kirjoittajat

  • Otso Kortekangas Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu KTH
  • Jukka Nyyssönen Norsk institutt for kulturminneforskning

Avainsanat:

saamelainen koulutushistoria, Ruotsi, Suomi, Norja, Venäjä

Abstrakti

Tämä katsausartikkeli luotaa saamelaisten 1900-luvun koulutusta käsittelevää tutkimuskirjallisuutta Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa, sekä lyhyesti myös Venäjällä ja Neuvostoliitossa. Artikkelin painopisteet ovat yhtäältä itse koulutuksen historiassa ja toisaalta tutkimuskirjallisuuden tulkinnoissa eri maissa. Mitä eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä maiden välillä on, ja miten saamelaisten koulutushistorian tutkimus on kehittynyt viime vuosina?  Tutkimuksen luoma kuva on monipuolistunut viime vuosina, samalla kun saamelaisten oma ääni on pääsemässä vahvemmin esiin tutkimuksessa. Samalla metodologisen nationalismin ongelma on edelleen voimakkaasti läsnä rajaamassa tutkimuskehystä kunkin maan sisäisiin asioihin.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2021-11-22

Viittaaminen

Kortekangas, O., & Nyyssönen, J. (2021). Saamelaislasten koulutushistoria kertoo maiden yhtäläisyydestä ja erityisyydestä. Kasvatus & Aika, 15(3–4), 390–398. https://doi.org/10.33350/ka.107886