Utopioita ja toteutuneita haaveita

Suomalaiset työläisnuoret maailman nuorisofestivaaleilla

Kirjoittajat

  • Essi Jouhki Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

nuoruuden historia, rauhanfestivaalit, nuorisofestivaalit, kylmä sota, kokemushistoria

Abstrakti

Arvosteltu teos: Koivunen, Pia 2020: Rauhanuskovaiset: suomalaiset maailman nuorisofestivaaleilla 1940–1950-luvuilla. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. s. 327.

Osasto
Arvostelut

Julkaistu

2021-06-24

Viittaaminen

Jouhki, E. (2021). Utopioita ja toteutuneita haaveita: Suomalaiset työläisnuoret maailman nuorisofestivaaleilla. Kasvatus & Aika, 15(2), 90–94. https://doi.org/10.33350/ka.109131