Monimuotoinen vauraus yhteiskunnan pelastusrenkaaksi

Kirjoittajat

  • Elise Pihlajaniemi Turun yliopisto

Abstrakti

Arvosteltu teos: Joutsenvirta, Maria ja Salonen, Arto O. 2020. Sivistys vaurautena. Radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa. Helsinki: Basam Books. 363 s.

Osasto
Arvostelut

Julkaistu

2021-11-22

Viittaaminen

Pihlajaniemi, E. (2021). Monimuotoinen vauraus yhteiskunnan pelastusrenkaaksi. Kasvatus & Aika, 15(3–4), 450–453. https://doi.org/10.33350/ka.110060