Saksalainen reformipedagogiikka demokratian edistäjänä

Kirjoittajat

  • Jyrki Hilpelä

Avainsanat:

saksalainen reformipedagogiikka, elämänfilosofia, Jugendbewegung, luonteen kasvatus, kasvatus demokratiaan

Abstrakti

Tarkastelen saksalaisen reformipedagogiikan juuria, yhteiskunnallista ympäristöä, tavoitteita ja ilmenemismuotoja demokraattisen ajattelun viitekehyksestä käsin. Lähteeni ovat pääosin liikettä läheltä seuranneiden aikalaisten kirjoituksia. Koska reformipedagogiikalla oli vahva vaikutus pedagogiseen ajatteluun myös Suomessa, tuon esiin joitakin siellä havaittavia piirteitä. Saksassa reformikoulut muodostivat demokraattisia pedagogisia yhteisöjä, mutta ne eivät kyenneet vahvistamaan ympäröivän yhteiskunnan horjuvaa demokratiaa.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2021-11-22

Viittaaminen

Hilpelä, J. (2021). Saksalainen reformipedagogiikka demokratian edistäjänä. Kasvatus & Aika, 15(3–4), 399–409. https://doi.org/10.33350/ka.110646