Avaus koulumuistojen tutkimukseen

Kyläkoulumuistot katveessa?

Kirjoittajat

  • Suvi Jokila Turun yliopisto

Avainsanat:

koulumuistot, muistelututkimus, kyläkoulu, maaseutututkimus

Abstrakti

Koulumuistot ovat viime aikoina herättäneet tutkimuksellista kiinnostusta. Koulumuistotutkimuksella voidaan lisätä henkilökohtaisten mikrotason havaintojen kautta ymmärrystä laajemmista yhteiskunnallisista ja koulutuksellisista muutoksista Suomessa. Tässä katsauksessa tarkastelen koulumuistotutkimuksen kenttää ja piirteitä Suomessa. Katsauksen lopuksi esitän, että vaikka aiempaa koulumuistotutkimusta on jonkin verran, erityisesti maaseudulle sijoittuvat kyläkoulumuistot ovat jääneet koulumuistotutkimuksen katveeseen huolimatta maaseudun merkittävästä kontekstista suomalaislasten elämässä ja koulunkäynnissä. Kyläkoulututkimuksella on mahdollisuuksia tarkastella yksilöllisten kokemusten kautta laajempia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia prosesseja alati muuttuvalla maaseudulla.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2021-11-22

Viittaaminen

Jokila, S. (2021). Avaus koulumuistojen tutkimukseen: Kyläkoulumuistot katveessa?. Kasvatus & Aika, 15(3–4), 384–389. https://doi.org/10.33350/ka.111533