Kulttuuribunkkerin valtaus tilana, paikkana ja kenttänä

Tulkintoja museoarkiston valokuvista nuorten talonvaltauksesta 1980-luvun lopun Joensuussa

Kirjoittajat

  • Reetta-Mari Kellokoski Itä-Suomen yliopisto
  • Ari Sivenius Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

talonvaltaus, nuori, tila, paikka, kenttä, representaatio

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan talonvaltausvalokuvia representaatioina. Tutkimuksessa kysytään, miten Joensuussa vuonna 1989 tapahtunut Kulttuuribunkkerin valtaus esitetään valokuvissa. Tutkimusaineisto koostuu Pohjois-Karjalan museon arkistossa säilytettävistä valokuvista. Artikkelin teoriaohjaavassa analyysissa syvennytään tulkitsemaan seitsemää Viikko Pohjois-Karjala ja Karjalan Maa -lehtien kuvakokoelmien valokuvaa tilan, paikan ja kentän käsitteiden avaaman ymmärryksen kautta. Kulttuuribunkkerin valokuvat ilmentävät talonvaltaukseen osallistuneiden kohtaamista ja kuvista paljastuvaa monikerroksisuutta. Talonvaltaustoiminta kuvastuu keskinäisenä yhteisöllisyytenä, joka edustaa nuorille mahdollisuutta ja vaatimusta muutokseen. Toisaalta nuorten toiminta näyttäytyy laittomana ja yhteiskunnallisia normeja rikkovana. Valokuvat Kulttuuribunkkerin valtauksesta haastavat ja vahvistavat totuttuja käsityksiä talonvaltauksesta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-12-21

Viittaaminen

Kellokoski, R.-M., & Sivenius, A. (2022). Kulttuuribunkkerin valtaus tilana, paikkana ja kenttänä: Tulkintoja museoarkiston valokuvista nuorten talonvaltauksesta 1980-luvun lopun Joensuussa. Kasvatus & Aika, 16(4), 5–25. https://doi.org/10.33350/ka.112083