Transformatiivinen opettajaksi oppiminen - Kohti maailman muutosta

Lectio praecursoria

Kirjoittajat

  • Minni Matikainen Jyväskylän yliopisto

Abstrakti

Lectio praecursoria kasvatustieteen väitöskirjaan Transformatiivinen opettajaksi oppiminen – fenomenologis-hermeneuttinen analyysi luokanopettajakoulutuksesta, Jyväskylän yliopistossa 18.6.2022.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2022-12-21

Viittaaminen

Matikainen, M. (2022). Transformatiivinen opettajaksi oppiminen - Kohti maailman muutosta: Lectio praecursoria. Kasvatus & Aika, 16(4), 176–181. https://doi.org/10.33350/ka.120275