Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulku kohti inkluusiota

Kuntien johtavien viranhaltijoiden käsityksiä inkluusiosta ja sen toteuttamisesta

Kirjoittajat

  • Paula Laakso Turun yliopisto
  • Päivi Pihlaja Itä-Suomen yliopisto
  • Heikki Silvennoinen Turun yliopisto

Avainsanat:

varhaiskasvatus, perusopetus, inkluusio, moninaisuus, asenteet

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan kuntien varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtavien viranhaltijoiden käsityksiä inkluusiosta ja sitä, millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja inkluusion toteuttamisessa on. Inkluusiolla tarkoitetaan jokaisen lapsen oikeutta osallistua varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen yhdenvertaisesti. Yhdenvertaisuuden toteutuminen on jäänyt monessa kunnassa saavuttamatta, ja inkluusioon suhtautuminen on ollut kovin ristiriitaista. Artikkelin aineisto on kerätty eri puolilta Suomea haastattelemalla johtavia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen viranhaltijoita. Tutkimusmenetelmänä oli fenomenografia. Haastattelujen perusteella inkluusioon liitetyt merkitykset vaihtelivat ja osassa kuntia inkluusio jäi puheen tasolle. Inkluusion ymmärtäminen erityisopetusta laajempana, kaikkien lasten yhdenvertaisuutta kunnioittavana käsitteenä näyttäisi vielä edellyttävän aktiivisempaa toimeenpanoa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-10-20

Viittaaminen

Laakso, P., Pihlaja, P., & Silvennoinen, H. (2023). Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulku kohti inkluusiota : Kuntien johtavien viranhaltijoiden käsityksiä inkluusiosta ja sen toteuttamisesta. Kasvatus & Aika, 17(3), 26–49. https://doi.org/10.33350/ka.121631