Itsekasvatusta vai rakenteellisia muutoksia? Kyllä kiitos!

Kirjoittajat

  • Antti Saari Tampereen yliopisto
  • Johanna Kallio Tampereen yliopisto
  • Jan Varpanen Tampereen yliopisto

Abstrakti

Itsekasvatus on ihmisen oman ajattelun, moraalin ja tunteiden kehittämiseen kohdistuvaa, pedagogisesti orientoitunutta toimintaa, jolla on merkittäviä yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Tarkastelemme Aleksi Paavilaisen tapaa hahmottaa itsekasvatusta artikkelissaan Sosialisaatio ja varhaiskasvatus kapitaloseenin aikakaudella. Väitämme, että Paavilaisen tapa nähdä itsekasvatus ainoastaan kapitaloseenia pönkittävänä ja yksilöön keskittyvänä toimintana rakentuu väärälle, yksilön ja rakenteet toisistaan erottavalle dilemmalle. Tämä jättää huomiotta laajalle levinneet ja poliittisesti vaikutusvaltaiset itsekasvatuksen muodot, joilla yksilöt ja yhteisöt kykenevät haastamaan ja muokkaamaan olemassaolevia valtarakenteita.

Osasto
Vastineet

Julkaistu

2022-12-21

Viittaaminen

Saari, A., Kallio, J., & Varpanen, J. (2022). Itsekasvatusta vai rakenteellisia muutoksia? Kyllä kiitos!. Kasvatus & Aika, 16(4), 125–131. https://doi.org/10.33350/ka.124689