Vaaterissa vai vinossa?

AMK-tutkinnon suorittaneiden nettomuuttovirrat maakuntien välillä

Kirjoittajat

  • Tiina Junkkari Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

ammattikorkeakoulu, ammattikorkeakoulututkinto, koulutusala, koulutusmaakunta, muuttoliike

Abstrakti

Mikään alue tai maakunta ei kehity vaikuttamatta muihin. Yhdellä alueella tapahtuva muutos johtaa muutoksiin muualla ja muuttoliikkeellä on tässä erityinen merkitys. Ammattikorkeakoulujen perustaminen lisäsi korkeakoulutuksen alueellista saavutettavuutta, mutta ei kyennyt tasaamaan eroja inhimillisen pääoman jakautumisessa alueille. Tässä artikkelissa tarkastelen kolmella suurella koulutusalalla ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden nuorten muuttoliikettä maakuntien välillä. Paneudun erityisesti maakuntien väliseen nettomuuttoon vuosien 1996–2018 aikana. Tutkimukseni perustuu koulutustilastoihin ja niiden kautta väestörekisterin kotimaakuntatietoihin.
Muuttovirrat poikkesivat toisistaan sekä periodein tarkasteltuna, että koulutusaloittain. Kaikilla isoilla koulutusaloilla monen maakunnan kokonaisnettomuuttovoitto perustui täysin vuosituhannen taitteessa AMK-tutkinnon suorittaneiden liikkuvuuteen. Tekniikan alalla oli selkeitä alueellisia eroja. Esimerkiksi Uudellemaalle suuntautuva nettomuuttovirtaus kasvoi jatkuvasti, kun taas Pohjois-Pohjanmaan vetovoima loppui vuoteen 2007 mennessä. Terveysalalla vetovoimaisin ja jatkuvasti kasvava maakunta oli Pirkanmaa. Kokonaiskuvassa Lappi, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta eivät olleet millään koulutusalalla nettomuuttovoittajia mihinkään toiseen maakuntaan nähden.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-03-21

Viittaaminen

Junkkari, T. (2024). Vaaterissa vai vinossa? AMK-tutkinnon suorittaneiden nettomuuttovirrat maakuntien välillä . Kasvatus & Aika, 18(1), 23–40. https://doi.org/10.33350/ka.124693