Ekososialisaatio ja ekoindividuaatio sivistysideaaleina

Ekososiaalisen kasvatuksen teorian kritiikkiä

Kirjoittajat

  • Antti Moilanen Kasselin yliopisto
  • Pentti Moilanen Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

ekososialisaatio, ekoindividuaatio, ekososiaalinen kasvatus, ekososiaalisuus, sivistys

Abstrakti

Tässä teoreettisessa artikkelissa arvioimme kriittisesti ekososialisaation ja ekoindividuaation käsitteitä sivistysideaalin kuvaajina. Selvitämme siis, miten käsitteet soveltuvat määrittämään kasvatustoiminnan päämääriä. Tätä tarkoitusta varten kuvaamme kasvatustieteen peruskäsitteitä, tulkitsemme ekososialisaation ja ekoindividuaation käsitteitä ja niiden taustalla olevaa käsitystä kasvatuksesta, arvioimme käsitteitä kriittisesti ja ehdotamme ratkaisuja niiden ongelmiin. Esitämme, että ekososialisaatio ja ekoindividuaatio ovat ongelmallisia käsitteitä sivistysteoreettisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Ekososialisaatio ei ole sosialisaatiota, eikä ekoindividuaatio ole individuaatiota. Argumentoimme myös, että kasvatusteoria, johon ekososialisaation ja ekoindividuaation käsitteet nojaavat, ei sovellu normatiivisen sivistysideaalin muotoiluun. Ehdotamme, että ekososiaalisuus voisi olla käsite, johon ekososialisaation ja ekoindividuaation merkitykset voitaisiin liittää.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-10-20

Viittaaminen

Moilanen, A., & Moilanen, P. (2023). Ekososialisaatio ja ekoindividuaatio sivistysideaaleina: Ekososiaalisen kasvatuksen teorian kritiikkiä. Kasvatus & Aika, 17(3), 50–63. https://doi.org/10.33350/ka.125835